woensdag 2 juni 2010

DUENDE SpecialEdition Stripdagen 2010VERKNIPT EN VERSTRIPT NOGMAALS ONDER HET MES
Speciale bibliofiele editie t.g.v. Stripdagen Haarlem 2010

Speciaal voor Stripdagen Haarlem 2010 is nogmaals het mes gezet in 'Verknipt en Verstript - De avonturen van Zaagje'. Het gaat om de befaamde Stripdagen-Editie 2006 die in 2007 door het Stedelijk Museum Amsterdam geselecteerd werd als een van de best verzorgde poëzie-uitgaven 2006. De poëzie-uitgaven kenmerken zich volgens het Stedelijk Museum CS door schoonheid van de eenvoud, vindingrijkheid van de grafisch vormgever en de drukker. Op de twee foto's linksboven uitgever/redacteur en geestelijk vader van De Zingende Zaag George Moormann en rechtsboven meesterhandboekbinder Erik Schots die Moormann's Verknipt en Verstript nogmaals verknipte en in totaal zeven exemplaren van een door hem zelf ontworpen unieke linnen band voorzag.

Voor Verknipt en Verstript zetten vierenveertig dichters, striptekenaars en beeldend kunstenaars de (denkbeeldige) schaar in eigen en andermans werk. Strip en sloop zoveel als je kunt was het devies, uiteraard om er een geheel eigen gedicht of strip van te maken. Verknipt en Verstript lijkt op het eerste gezicht op een van Hergé's Kuifjes. Wie echter denkt met dit album een nieuwe Kuifje te kopen komt bedrogen uit. Verknipt en Verstript toont een wereld die niet kinderlijk overzichtelijk maar chaotisch gewelddadig is. Schannulleke uit Suske en Wiske draagt een rode burqa en, bij de baard van Allah, Kuifje blaast zichzelf op. Achter vrolijke kleuren en dito striptaal gaan apocalyptische voorstellingen schuil.

Met bijdragen van Jan Baeke, Jan Baetens, Sieger Baljon, Maria Barnas, Linda van Bruggen, Tsead Bruinja, Ruud Douma, Joris Driest, Moritz Ebinger, Jan G.Elburg, T.S. Eliot, Noëlla Elpers, Pam Emmerik, Linda van Erve, Cristina Garcia Martin, Thierry van Hasselt, Wim Hofman, Peter Holvoet-Hanssen, Gerrie Hondius, Jeroen Jager, Hans Kloos, Hester Knibbe, Alex van Koten, Toine Moerbeek, George Moormann, Mao Morgengroen, Th. van Os, Sander Out, Joost Pollmann, René Puthaar, Martin Reints, Marcel Ruijters, Georgine Sanders, Patty Scholten, Roel Smit, Henk Stolker, Joost Swarte, Thé Tjong-Khing, Marten Toonder, Ramon Verberne, Leo Vroman, Menno Wigman, Luuk Wilmering en Ray Yoshida.

De oplage van deze bijzondere editie bedraagt zeven exemplaren. Vijf genummerde boeken zijn bestemd voor de verkoop, twee geletterde zijn voorbehouden voor de uitgeverij en de handboekbinderij. De vijf exemplaren van deze eenmalige bibliofiele editie (zie foto's voor - en achterplat) kosten 125 EURO per stuk.
Bestellingen/Informatie: 023-5329508 of george@dezingendezaag.com