donderdag 25 juni 2009

Zondag 27 september Nederland 2

Op zondag 27 september 2009 is het zover! Dan zendt de Omrop Fryslan de televisiedocumentaire "WoordenStroom, kunst langs de route Lemmer-Delfzijl"uit. Meteen aan het begin van de documentaire is het 40 meter lange kunstwerk bewonderen dat ik samen met Thomas Widdershoven in opdracht van de provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakte. Het belooft een mooi beeldverhaal te worden. Volgens het draaiboek beginnen we in Lemmer. Dat betekent dat ik de spits mag afbijten met mijn apocalyptische gedicht Ja, de zondvloed is nakende! Ik ben benieuwd of het een beetje gelukt is met die antwoorden van mij op best ingewikkelde vragen als hoe ervaart u de vaarweg en zijn omgeving?, wat heeft u geinspireerd?, hoe werkt het kunstwerk in relatie tot de omgeving?, waar staat het werk voor? en hoe was de samenwerking binnen het kunstkoppel?
Een prachtproject was het. Voor wie het nog niet weet: het project WOORDENSTROOM behelst een taal/beeld-route langs de vaarweg Lemmer/Delfzijl. Deze route bestaat uit 12 semi-permanente kunstwerken, in iedere provincie 6, waarin via het medium taal aandacht wordt gevestigd op de diverse aspecten van de waterweg. De kunstwerken zijn ontworpen en uitgevoerd door 12 koppels van gerenommeerde dichters en ontwerpers/typografen die ieder verantwoordelijk waren voor een specifieke locatie langs de vaarweg. Taal, beeld en landschap zijn op deze wijze organisch tot één geheel gebracht. In de documentaire is een selectie te zien van de kunstwerken, verdeeld over de beide noordelijke provincies.In het kader van het Masterplan Vormgeving Vaarweg Lemmer-Delfzijl hebben de provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat in 2004 het initiatief genomen tot het organiseren van dit grote kunstproject. De regisseurs van de documentaire WOORDENSTROOM zijn Jasper Huizinga en Lotte Veltman, ook wel bekend van de film ´Ypke`. Voor meer informatie: Stichting Beeldlijn.